Wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2020

opublikowano: 08.10.2019 obowiązuje do: 02.01.2020 Aplikanci

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2020 dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Zatem, jeżeli zamierza Pan/Pani rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od
dnia 1 stycznia 2020 r.
 Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu prosi o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów nie wcześniej niż po odebraniu uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu, a najpóźniej do dnia 23 października 2019 r. (również za pośrednictwem poczty).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich należy dołączyć:

  1. oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli nie był złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego),
  2. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku - jednocześnie Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej wskazuje, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web,
  3. oświadczenie o toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych i/lub dyscyplinarnych,
  4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  6. dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r.) wpłaconej na konto Rady OIRP w Opolu,
    Bank Polskiej Spółdzielczości Odział Opole Nr: 03 1930 1028 2241 0249 9167 0001 (w 2019 r. jest to kwota 225 zł – tytułem: opłata za wpis na listę aplikantów radcowskich). 

Wraz z wnioskami składać można oświadczenie patrona. Jeżeli Patron jest z innej Izby niż OIRP w Opolu do oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie o tym, że patron  wykonuje zawód radcy prawnego i spełnia wymogi przewidziane w § 11 ust. 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Inne aktualności z działu Aplikanci

Konkurs dla Aplikantów pn. „Spory budowlane w orzecznictwie SN” - 3 edycja

18 marzec 2021

Szczegóły w wiadomości więcej