Kurs prawniczego języka niemieckiego

opublikowano: 07.08.2020 obowiązuje do: 02.09.2020 Wszyscy

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRAWNICZEGO DLA RADCÓW PRAWNYCH I APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Ogólne informacje: w załączeniu
Program kursu: w załączeniu

Kurs adresowany jest do radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy chcą rozwijać specjalistyczne umiejętności językowe, potrzebne w pracy w międzynarodowym środowisku, a także chcą zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną na rynku usług prawnych. Kurs przygotowuje do pracy z klientami, sądami i pełnomocnikami z krajów niemieckojęzycznych i kładzie nacisk na porozumiewanie się w praktycznych sytuacjach zawodowych, m.in. na kontakt z klientem,
profesjonalne przygotowywanie pism prawniczych i umów oraz codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku.


W ramach kursu przybliżone zostaną praktyczne sytuacje i problemy z praktyki prawniczej i tłumaczeniowej, a także słownictwo zaczerpnięte z języka używanego na co dzień w niemieckich kancelariach prawnych oraz na podstawie autentycznych dokumentów, co pozwoli poznać język
stosowany w praktyce. Kurs jest także skierowany na wszechstronny rozwój kompetencji językowych w czterech zakresach - pisania, mówienia, czytania, słuchania.

Radcy prawni otrzymają za udział w kursie 16 punktów szkoleniowych: 1 punkt za każde zajęcia.

Kurs trwa dwa semestry. Na semestr składa się 16 zajęć po 75 minut. Cena za jeden semestr wynosi dla radcy prawnego 860 zł, a dla aplikanta 760 zł, w tym:
- materiały dydaktyczne, korekta napisanych tekstów, zadań domowych, test językowy
- indywidualne wsparcie podczas kursu – pytania, problemy tłumaczeniowe w codziennej pracy

Kurs prowadzony jest w formie online na platformie Microsoft Teams - prostego w obsłudze narzędzia używanego powszechnie w biznesie, a także kancelariach prawnych do prowadzenia spotkań, szkoleń i pracy zdalnej. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Uczestnicy kursu otrzymują prostą instrukcję rejestracji i korzystania z platformy.

Platforma umożliwia komunikację z prowadzącymi oraz pomiędzy uczestnikami zajęć, wyświetlanie treści zadań, prezentacji, przesyłanie plików, wspólne rozwiązywanie zadań, współdzielenie notatek z każdych zajęć, stworzenie stałego kanału komunikacji dla grupy poza zajęciami. Dzięki tej formule kurs pozwala ćwiczyć kompetencje językowe co najmniej na takim samym poziomie, jak podczas
zajęć stacjonarnych.

Termin zajęć: środa, godz. 18:00-19:15

Przyjmowanie zapisów do 25 sierpnia 2020 r.

Rozpoczęcie zajęć: 2 września 2020 r.

Wymagana znajomość j. niemieckiego na poziomie co najmniej B1/B2.

Pełna treść ogłoszenia:
w załączeniu

Zapisy:

E-Mail: fachsprache.jura@gmail.com

Prosimy o podanie danych: imię i nazwisko, numer wpisu, dane do faktury.

Opłatę za kurs należy zapłacić przelewem na wskazane w zwrotnej wiadomości e-mail konto bankowe
przed rozpoczęciem kursu, do dnia 30 sierpnia 2020 r.

Inne aktualności z działu Wszyscy

Nabór kandydatów na członków do stałych komisji Rady XI kadencji

25 września 2020

Szczegóły w wiadomości więcej

Nabór kandydatów na członków Okręgowego Zespołu Wizytatorów XI kadencji

25 września 2020

Szczegóły w wiadomości więcej

Konkurs na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości

22 września 2020

Szczegóły w wiadomości więcej

Zaproszenie na konferencję

17 września 2020

Szczegóły w wiadomości więcej

Rekrutacja do Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW na rok 2020/2021

16 września 2020

Szczegóły w wiadomości więcej