Zaproszenie na 7 Forum Prawa Mediów Elektronicznych 12-14 kwietnia 2021 r.

opublikowano: 19.03.2021 obowiązuje do: 14.04.2021 Wszyscy

Szanowni Państwo,

W dniach 12 - 14 kwietnia 2021 roku odbędzie się 7. edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. “Forum Prawa Mediów Elektronicznych”. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji będzie: „Prawo nowych technologii w obliczu pandemii COVID-19”.
Konferencja podzielona została na dwie części: trwającą dwa dni konferencję właściwą i wydarzenia towarzyszące. Pierwszego dnia, 12 kwietnia 2021 r. zaplanowane są dwa wydarzenia towarzyszące: seminarium wraz z panelem dyskusyjnym poświęcone zdalnym formom nauczania prawa pt. „E-nauczanie - incydent czy przyszłość?” oraz Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych, podczas którego ze swoimi referatami występować będą młodzi adepci sztuki prawniczej. Pierwszy dzień konferencji pozwoli przedyskutować najbardziej palące problemy prawa nowych technologii z wyjątkowo praktycznej
perspektywy, a dodatkowo uwzględnić stanowisko młodego pokolenia prawników.

Drugiego i trzeciego dnia konferencja będzie prowadzona w ramach trzech paneli: e-wymiar sprawiedliwości, e-prywatność i e-zdrowie. Każdy panel skupi wybitnych i cenionych specjalistów (zarówno teoretyków, jak i praktyków), w tym m.in. Europejskiego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych dr Wojciecha Wiewiórowskiego, Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wojciecha Łukowskiego, SSA prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego, SSO Grzegorza Karasia, prof. dr hab. Dariusza Szostka, Wojciecha Klickiego z Fundacji Panoptykon czy dr Pawła Litwińskiego, a także przedstawicieli Okręgowej Izby Radców
Prawnych we Wrocławiu: Panią Wicedziekan Izabelę Konopacką, Redaktor Naczelną Przeglądu Radcowskiego dr Annę Zalesińską oraz Przewodniczącą Komisji Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej Marię Dymitruk.

Po obradach konferencyjnych drugiego dnia, 13 marca 2021 r., odbędzie się specjalny półtoragodzinny warsztat dla radców prawnych i adwokatów poświęcony przepisom Tarczy antykryzysowej w praktyce sądowej, w tym m.in. praktycznym aspektom e-rozpraw, prowadzony przez SSR Monikę Białą oraz Agatę Galicką z Centrum Kompetencji i
Informatyzacji Sądownictwa (CKIS). W dniu 14 marca 2021 r. konferencję zakończy warsztat o ochronie danych osobowych i prywatności w okresie pandemii COVID-19.

Nie da się ukryć, że tematyka 7 FPME w dużej mierze została zdeterminowana przez pandemię COVID-19 oraz jej wpływ na funkcjonowanie państwa i jego obywateli.

Dotychczas dopuszczalne jedynie teoretycznie rozwiązania w jednej chwili stały się jedynym remedium na kontynuowanie działalności prawniczej w obowiązującym lockdown’ie.

Niemniej, nie można się oprzeć wrażeniu, że wybuch pandemii zintensyfikował rozważania i prace nad wdrożeniem technologicznych rozwiązań w wielu dziedzinach życia. Konferencja ma na celu ich analizę, ocenę z perspektywy upływu czasu oraz wypracowanie
miarodajnych postulatów, które mogłyby przyczynić się do efektywnej informatyzacji państwa, przy uwzględnieniu zagrożeń i ograniczeń wynikających z ustawodawstwa krajowego i unijnego. Podejmowaniu dyskusji w tym newralgicznym temacie, biorąc pod uwagę dynamikę postępu

technologicznego i nieustannie powstających na styku prawa i inżynierii informacyjnych
zagadnień, powinna towarzyszyć gruntowna analiza legislacji zarówno pod kątem de lege
lata jak i de lege ferenda.
Niewątpliwym atutem 7 FPME jest jego aktualny i atrakcyjny temat oraz możliwość wymiany
poglądów pomiędzy przedstawicielami zarówno nauki, jak i praktyki. Konferencja będzie
mieć charakter wielowymiarowy i pozwali spojrzeć na aktualne problemy prawne w dobie
pandemii z różnych perspektyw.
Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w konferencji, która z uwagi na restrykcje związane z
pandemią COVID-19 odbędzie się w formie zdalnej. Za udział w konferencji oraz
wydarzeniach towarzyszących przysługiwać będą punkty szkoleniowe.
Więcej informacji o wydarzeniu i jego harmonogramie oraz możliwość rejestracji na
konferencję, znajdą Państwo na stronie internetowej https://www.fpme.pl/ oraz na portalu
społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/xfpme).
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji.

Współorganizatorzy:
1. Uniwersytet Wrocławski
2. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu,
3. Uniwersytet Opolski,
4. Uniwersytet Szczeciński,
5. spółka Currenda sp. z o.o.
6. Ośrodek Naukowo-Szkoleniowym przy Krajowej Radzie Komorniczej

Inne aktualności z działu Wszyscy

Zaproszenie Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej do współpracy w zakresie rozliczania

19 marzec 2021

Szczegóły w wiadomości więcej

Zaproszenie na 7 Forum Prawa Mediów Elektronicznych 12-14 kwietnia 2021 r.

19 marzec 2021

Szczegóły w wiadomości więcej

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Opolu ws procedur dot. funkcjonowania Sądu

17 marzec 2021

Szczegóły w wiadomości więcej

Zaproszenie na szkolenia

12 marzec 2021

Szczegóły w wiadomości więcej

Zaproszenie ForUM: DE JURE! - link do rejestracji

11 marzec 2021

Szczegóły w wiadomości więcej