Aktualności z posiedzennia Rady OIRP w Opolu

opublikowano: 14.05.2021 obowiązuje do: 14.06.2021 Wszyscy

W dniu 11 maja 2021 r. swoje trzynaste posiedzenia odbyła Rada OIRP w Opolu.

Posiedzenie odbyło się zdalnie, w systemie online na platformie ZOOM. Posiedzenie to poprzedzone było spotkaniem organizacyjnym Prezydium Rady, które miało miejsce w dniu 10 maja.
Podczas obrad Rady głównymi tematami były: spotkanie z Zarządem Fundacji Radców Prawnych „Przyjazne Prawo” podczas którego Prezes Fundacji 
r.pr. Dariusz Sałajewski, oraz członkowie Zarządu r.pr. Agnieszka Kos – Pęczek oraz r.pr. Tomasz Głębocki przedstawili dotychczasowe działania Fundacji (od momentu powołania nowego Zarządu), wypracowany plan działań  na 2021 r. i lata następne w perspektywie do 2024 r., podział zadań wśród członków Zarządu Fundacji, wypracowany schemat organizacyjny i przyjęte modele działania. Omówiono również projekt porozumienia dotyczący współpracy Fundacji z OIRP w Opolu. Ponadto Rada podjęła uchwałę o zwołaniu Zgromadzenia Delegatów OIRP w Opolu, które zaplanowano na 11 czerwca na godz. 17.00 w systemie online wraz z możliwością oddawania głosów elektronicznie podczas zgromadzenia, a także ustaliła porządek obrad Zgromadzenia. Rada podjęła również uchwały w sprawach osobowych radców prawnych i aplikantów radcowskich, w tym uchwały w sprawie skreślenia z listy radców prawnych, umorzenia postępowania w przedmiocie skreślenia radcy prawnego z listy radców prawnych oraz w przypadku aplikantów uchwałę w zakresie zmiany patrona. Rada omówiła także zasady tegorocznej edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” –  wyróżnienia przyznawanego corocznie przez samorząd radcom prawnym angażującym się w bezinteresowną pomoc na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami.  Przedmiotem obrad pozostawała także kwestia nawiązania współpracy i zawarcia porozumienia pomiędzy OIRP w Opolu a Uniwersytetem Przyrodniczym im. Jana Długosz w Częstochowie oraz z Regionalną Izbą Przemysłowo – Handlową w Częstochowie.

Inne aktualności z działu Wszyscy

IV Mistrzostwa MTB Prawników o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie 05.09.2021

4 sierpnia 2021

Szczegóły w wiadomości więcej

Potrzebna pomoc finansowa dla aplikanta radcowskiego OIRP we Wrocławiu

14 lipiec 2021

Szczegóły w wiadomości więcej

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 02 lipca 2021 r. nr A-0212-19/21

7 lipiec 2021

Szczegóły w wiadomości więcej

Legal Hackathon 2021 - nagroda dla r. pr. OIRP w Opolu

22 czerwiec 2021

Szczegóły w wiadomości więcej

Konkurs na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości

22 września 2020

Szczegóły w wiadomości więcej