Bezpłatny kurs programu HELP nt. etyki dla sędziów, prokuratorów i prawników

opublikowano: 20.05.2021 obowiązuje do: 20.07.2021 Wszyscy

Koleżanki i Koledzy

przekazujemy informację z Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE - CCBE informuje, że Rada Europy w ramach programu HELP oferuje bezpłatny kurs nt. etyki dla sędziów, prokuratorów i prawników.

Kurs trwa 9 godzin i jest dostępny na platformie e-learningowej programu HELP: http://help.elearning.ext.coe.int/

Pod tym linkiem dostępna jest informacja o ww. kursie w formie krótkiego materiału filmowego: https://vimeo.com/540560904m

Szczegółowy program kursu dostępny jest na stronie internetowej Rady Europy: https://www.coe.int/en/web/help/-/council-of-europe-new-help-online-course-on-ethics-for-judges-prosecutors-and-lawyers 

Kurs dostępny jest jedynie w j. angielskim, jednak ma zostać rozszerzony prawdopodobnie także o inne języki.

Zapraszamy do udziału. Po ukończeniu kursu można zwrócić się do OIRP o zaliczenie punktów szkoleniowych.

Joanna Wisła-Płonka, Przewodnicząca Komisji Zagranicznej OIRP w Opolu

Inne aktualności z działu Wszyscy

IV Mistrzostwa MTB Prawników o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie 05.09.2021

4 sierpnia 2021

Szczegóły w wiadomości więcej

Potrzebna pomoc finansowa dla aplikanta radcowskiego OIRP we Wrocławiu

14 lipiec 2021

Szczegóły w wiadomości więcej

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 02 lipca 2021 r. nr A-0212-19/21

7 lipiec 2021

Szczegóły w wiadomości więcej

Legal Hackathon 2021 - nagroda dla r. pr. OIRP w Opolu

22 czerwiec 2021

Szczegóły w wiadomości więcej

Konkurs na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości

22 września 2020

Szczegóły w wiadomości więcej