Aktualności

opublikowano: 23.06.2021 obowiązuje do: 23.08.2021 Wszyscy

W dniu 11 czerwca 2021 r. odbyło się Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Obrady po raz pierwszy, w myśl obowiązujących przepisów, zostały zorganizowane w formie zdalnej w czasie rzeczywistym z jednoczesną możliwością głosowania
przez Delegatów nad przedstawionymi pod decyzję projektami uchwał.

Zgromadzenie zostało poprzedzone przeprowadzonym w dniu 7 czerwca 2021 r. próbnym połączniem się organizatorów z Delegatami na platformie ZOOM. Podczas niniejszego połączenia dokonano przetestowania systemu głosowania zdalnego. Strona organizacyjna oraz techniczna Zgromadzenia była tą, która wyjątkowo „spędzała sen z powiek” Prezydium Rady, odpowiedzialnego za organizację obrad.

Dzięki aktywności oraz sporemu już doświadczeniu radców prawnych (Delegatów) w pracy zdalnej, wszystkie usterki zostały przed Zgromadzeniem usprawnione albo wyeliminowane. Powyższe spowodowało, że obrady Zgromadzenia przebiegły bardzo sprawnie. Centrum organizacyjne Zgromadzenia miało swoje miejsce w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego, w tym miejscu również zebrała się
Rada. W trakcie Zgromadzenia zgodnie z wymogami ustawowymi oraz regulacjami samorządowymi zostały przedstawione Delegatom sprawozdania za 2020 rok oraz projekt budżetu na 2021 rok. W konsekwencji odbytego Zgromadzenia Delegatów zostały podjęte
następujące uchwały:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i oceny działalności Rady OIRP Opolu za 2020 rok;
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i oceny działalności Okręgowej Komisji  Rewizyjnej OIRP w Opolu za 2020 rok;
  3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i oceny działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Opolu za 2020 rok;
  4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i oceny działalności Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Opolu za 2020 rok;
  5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i oceny działalności Okręgowego Zespołu Wizytatorów OIRP w Opolu za 2020 rok;
  6. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Finansowego Rady OIRP w Opolu za 2020 rok;
  7. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu OIRP w Opolu za 2020 r.;
  8. w sprawie uchwalenia budżetu OIRP w Opolu na 2021 rok;
  9. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady OIRP w Opolu na 2021 rok.

Inne aktualności z działu Wszyscy

IV Mistrzostwa MTB Prawników o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie 05.09.2021

4 sierpnia 2021

Szczegóły w wiadomości więcej

Potrzebna pomoc finansowa dla aplikanta radcowskiego OIRP we Wrocławiu

14 lipiec 2021

Szczegóły w wiadomości więcej

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 02 lipca 2021 r. nr A-0212-19/21

7 lipiec 2021

Szczegóły w wiadomości więcej

Legal Hackathon 2021 - nagroda dla r. pr. OIRP w Opolu

22 czerwiec 2021

Szczegóły w wiadomości więcej

Konkurs na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości

22 września 2020

Szczegóły w wiadomości więcej