PILNE - Informacja dla aplikantów

opublikowano: 08.07.2010 obowiązuje do: 31.12.2010 Aplikanci

Informujemy, iż kolokwium roczne dla aplikantów I roku zostanie przeprowadzone w formie pisemnej i ustnej.

Katarzyna Bisowska
Z-ca Kierownika Aplikacji Radcowskiej