Polisa dla Radcy

opublikowano: 11.01.2017 obowiązuje do: 31.12.2017 Radcowie prawni

Szanowni Państwo!
 
Uprzejmie informujemy, iż Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu, zawarła umowę serwisu brokerskiego, na mocy której członkowie Naszej Izby mają możliwość przystąpienia do ubezpieczania na bardzo korzystnych warunkach.

Oferta jest skierowana do radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz ich rodzin i partnerów.

Oferta obejmuje:
 
 1. Ubezpieczenie NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW w Towarzystwie Ubezpieczeń Ogólnych S.A. AVIVA.
  Składka od 99 PLN rocznie, suma ubezpieczenia do 400.000,00 PLN, szeroki zakres ubezpieczenia, niewielka ilość wyłączeń ochrony.
 2. Ubezpieczenie ZDROWIA (pakiety medyczne) w INTERRISK InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group, Składka od 49 PLN miesięcznie, 19 lekarzy specjalistów, krótkie terminy oczekiwania na wizytę, szeroki wachlarz badań diagnostycznych.
 3. Ubezpieczenie ŻYCIA w Pramerica Życie TUiR S.A.
  Składka od 35 PLN miesięcznie, wysokie sumy ubezpieczenia, brak karencji, szeroki zakres ubezpieczenia, niewielka ilość wyłączeń ochrony.
Jednocześnie informujemy, iż do podpisania umowy ubezpieczenia nie są wymagane badania i ankiety medyczne, umowa ubezpieczenia zdrowia zawierana jest jedynie na podstawie oświadczenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
 
 1. Na Portalu: WWW.POLISADLARADCY.PL
 2. W siedzibie OIRP w Opolu, osoba do kontaktu - Pani Iwona Dolipska, nr tel.: 600 939 000, administracja@oirp.opole.pl
 3. W siedzibie Ubezpieczającego - O2 Implementation, ul. Smardzowska 32, 52-234 Wrocław, osoba do kontaktu: Pani Karolina Merska, nr tel.: 605875219, adres e-mail: info@polisadlaradcy.pl
Przystąpić do grupowego ubezpieczenia można:
 
 1. Poprzez Internet - Portal WWW.POLISADLARADCY.PL - Portal zawiera wszelkie niezbędny informacje o produktach, umożliwia w bardzo łatwy sposób przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie składki bezpośrednio z PORTALU.
 2. W siedzibie OIRP w Opolu (sprawy ubezpieczenia prowadzi Pani Iwona Dolipska, tel.: 600 939 000, adres e-mail: administracja@oirp.opole.pl ).
 3. W załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłamy trzy katalogi. Każdy z nich zawiera dokumenty związane z przystąpieniem do ubezpieczenia - oddzielnie dla NNW, ZDROWIA i ŻYCIA.
W każdym czasie można skontaktować się z Ubezpieczającym: Panią Karoliną Merską, nr. tel.: 605875219, adres e-mail: info@polisadlaradcy.pl

Programy ubezpieczeniowe są realizowane w porozumieniu z Krajową Izbą Radców Prawnych i są przez nią rekomendowane.

Z poważaniem,
Katarzyna Bisowska
Dziekan OIRP w Opolu

Inne aktualności z działu Radcowie prawni

Szkolenie 25.06.2018 Opole - BRAK MIEJSC

11 czerwiec 2018

Szczegóły w wiadomości więcej