Wymogi techniczne - Egzamin radcowski 2017

opublikowano: 07.02.2017 obowiązuje do: 07.08.2017 Aplikanci

https://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,9030,egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2017.html

Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin komorniczy, adwokacki i radcowski, w rozumieniu przepisów odpowiednio: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138, z późn. zm.), ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.) i ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm.).
 
Stosownie do treści § 22a ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 82), § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 112) oraz § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.
 
Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu.
 
Założenia dotyczące zamieszczenia wersji demonstracyjnej Aplikacji:
•    zapoznanie się zdających z funkcjonalnością aplikacji;
•    zebranie uwag celem poprawy funkcjonalności.
Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.
 
Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.
 
Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).
 
Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:
 
•    procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
•    512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
•    system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;
•    zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
•    100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
•    wolny port USB;
•    konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
•    odinstalowany program antywirusowy;
•    wyłączony wygaszacz ekranu;
•    opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność”[3];
•    zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
•    wyłączone aktualizacje automatyczne.

Uwagi:
 
•    Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
•    Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
•    Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.
* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.
 
W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:
 
•    Pobrać plik DEMO.zip
•  https://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,9030,egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2017.html
•    Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
•    Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

W przypadku pytań technicznych dotyczących Aplikacji AZEP, prosimy o kontakt: egzamin.prawniczy@ms.gov.pl
 
________________________________________
[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.
Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.
[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username%  i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.
[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.