Dokumenty niezbędne do wpisu na listę aplikantów radcowskich 2018 r.

opublikowano: 09.10.2017 obowiązuje do: 09.12.2017 Aplikanci

Osoby które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, chcące rozpocząć aplikację od stycznia 2018 r. zobowiązane są do złożenia wniosku do dnia20 października 2017 r.  w godzinach od 900 do 1430 (od poniedziałku do piątku, II piętro Dział Aplikacji) lub wysłanie pocztą polską następujących dokumentów:

- wniosek o wpis na listę aplikantów (do pobrania na dole strony),

- oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych (podpisany przez właściciela)  lub urzędowy odpis - dotyczy osób które przy składaniu wniosku o przystąpienie do egzaminu wstępnego złożyły tylko zaświadczenie o ukończeniu studiów lub kserokopię dyplomu),

- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem),

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych(do pobrania na dole strony),

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczanie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lud dyscyplinarnych,

- potwierdzenie wniesienia opłaty za wpis na listę aplikantów w wysokości 200 zł
na konto OIRP Opole: BPS
 03 1930 1028 2241 0249 9167 0001  z dopiskiem wpis na listę aplikantów radcowskich,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na dole strony).

Prosimy również o składanie wniosków z propozycją patrona - radcy prawnego, który na sprawowanie funkcji patrona wyraził pisemną zgodę i stosowne oświadczenie 
(wzór oświadczenia w załączniku poniżej). Patron może być z innej Izby.
W załączniku poniżej znajduję wzór oświadczenia patrona.

Oświadczenia patrona można składać do dnia 30 listopada 2017 r.

Inne aktualności z działu Wszyscy

Uchwała ws wyznaczenia terminów kolokwiów w 2018 roku

17 lipiec 2018

Szczegóły w wiadomości więcej

Komunikat

3 lipiec 2018

Szczegóły w wiadomości więcej

Studia podyplomowe: Prawo lotnicze - Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

29 czerwiec 2018

Szczegóły w wiadomości więcej