Wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich

opublikowano: 11.10.2018 obowiązuje do: 11.04.2019 Aplikanci

Dokumenty niezbędne do wpisu na listę aplikantów radcowskich

Osoby które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, chcące rozpocząć aplikację od stycznia 2019 r. zobowiązane są do złożenia wniosku do dnia 26 października 2018 r.  w godzinach od 900 do 1430 (od poniedziałku do piątku, II piętro Dział Aplikacji) lub wysłanie pocztą polską następujących dokumentów:
  • wniosek o wpis na listę aplikantów (do pobrania na dole strony),
  • oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych (podpisany przez właściciela)  lub urzędowy odpis - dotyczy osób które przy składaniu wniosku o przystąpienie do egzaminu wstępnego złożyły tylko zaświadczenie o ukończeniu studiów lub kserokopię dyplomu),
  • Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (podstawa prawna: art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych); wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych(do pobrania na dole strony),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczanie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lud dyscyplinarnych,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za wpis na listę aplikantów w wysokości 210 zł na konto OIRP Opole: BPS  03 1930 1028 2241 0249 9167 0001 z dopiskiem wpis na listę aplikantów radcowskich,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Prosimy również o składanie wniosków z propozycją patrona - radcy prawnego, który na sprawowanie funkcji patrona wyraził pisemną zgodę i stosowne oświadczenie
(wzór oświadczenia w załączniku poniżej). Patron może być z innej Izby.
W załączniku poniżej znajduję wzór oświadczenia patrona.
Oświadczenia patrona można składać do dnia 30 grudnia 2018 r.Inne aktualności z działu Aplikanci

Konkurs dla młodych prawników "CCBE i ERA nt. prawa UE

14 czerwiec 2019

Szczegóły w wiadomości więcej

Informacje dla aplikantów

14 czerwiec 2019

Szczegóły w wiadomości więcej