Komisja ds. Aplikacji Radcowskiej

Zakres działania: komisja jest organem doradczym Rady opracowującym oraz
opiniującym sprawy związane z organizacją i przebiegiem aplikacji wnoszone pod obrady Rady oraz do decyzji Dziekana.

 1. Baranowski Zygmunt - Przewodniczący
 2. Głębocki Tomasz - Zastępca Przewodniczącego
 3. Bieluszewska Barbara
 4. Bisowska Katarzyna
 5. Budzikur Michał
 6. Cedro Damian
 7. Ciecierski Michał
 8. Dziadkiewicz Bogusław
 9. Gancarz Izabela
 10. Halkiewicz Marcin
 11. Jończyk Aneta
 12. Konofalska Jolanta
 13. Kos-Pęczek Agnieszka
 14. Mojsiejew-Aleksandroff Alicja
 15. Musialik Hubert
 16. Muskała Halina
 17. Sachanbińska Joanna
 18. Sałajewski Dariusz
 19. Tyła Krzysztof
 20. Witkowska-Okos Elżbieta
 21. Włodarczyk Mariusz