Komisja ds. Praw Człowieka

Zakres działania: promowanie poszanowania praw człowieka oraz podstawowych
wolności; reagowanie na pojawiające się naruszenia praw człowieka, organizowanie kampanii medialnych w celu upubliczniania przykładów łamania praw i wolności oraz przygotowywanie projektów stanowisk organów samorządu dotyczących naruszania tych praw; popularyzacja wiedzy o efektywnej ochronie praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, monitorowanie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz monitorowanie stanu wykonywania jego wyroków i decyzji.

  1. Maksymowicz-Szczepańska Joanna - Przewodnicząca
  2. Pachota Marcin - Zastępca Przewodniczącej
  3. Bisowska Katarzyna
  4. Budzikur Michał
  5. Bukowski Krzysztof
  6. Muskała Halina
  7. Potaczało Aleksandra
  8. Tkacz Bartłomiej
  9. Witkowska-Okos Elżbieta
  10. Wojtaszewska-Riedel Renata