OC Radcy Prawnego

Sprzedaż i obsługę techniczną (m.in. certyfikaty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia obowiązkowego i dodatkowego) wszystkich ubezpieczeń objętych Umową Generalną prowadzi iExpert.pl SA

Szczegółowych informacji udziela
Milena Dynus
kom.: 882 102 221

e-mail: milena.dynus@iexpert.pl
www.iexpert.pl

Zgłaszanie szkód
Szkody z zakresu ubezpieczeń likwiduje Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA.
ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa

Można je zgłaszać dzwoniąc pod numer: 22 566 55 55 lub 22 308 38 90

Informacja dotycząca ubezpieczeń OC radców prawnych


Stosownie do przepisów Ustawy o radcach prawnych z 6 lipca 1982 roku, radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu, tj. świadczeniu pomocy prawnej, z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Obowiązek ubezpieczenia nie dotyczy radców prawnych nie wykonujących zawodu.

Rada OIRP właściwa ze względu na miejsce zamieszkania radcy prawnego jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Spełnienie tego obowiązku ustala się na podstawie okazanej przez radcę prawnego polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń (art. 22(7) Ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku).

Polisa Nr 07 KIRP/1/16 - pobierz tutaj

Polisa Nr 07 KIRP/2/16 - pobierz tutaj

Polisa Nr 07 KIRP/3/16 - pobierz tutaj

Istnieje możliwość indywidualnego dodatkowego ubezpieczenia radców prawnych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z iExpert. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do:

Lidia Rumianek
Kierownik ds. Klientów Kluczowych

iExpert.pl SA
Al. Jerozolimskie 99/32
02-001 Warszawa

do kontaktu z pracownikami iExpert dostępne są następujące numery telefonów:

22 100 26 31
22 646 42 42
kom.: 882-024-303
fax 22 100 26 26
lidia.rumianek@iexpert.pl
www.iexpert.pl