Organy

Dziekan:
Katarzyna Bisowska

Wicedziekani:
Jolanta Konofalska
Tomasz Głębocki

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu
Katarzyna Bisowska - Dziekan
Jolanta Konofalska - Wicedziekan
Tomasz Głębocki - Wicedziekan
Joanna Sachanbińska  - Sekretarz
Leszek Dulęba - Skarbnik
Maria Kosiarz-Szewczykowska - Członek
Agnieszka Kos-Pęczek - Członek

Członkowie Rady:
Zygmunt Baranowski
Grzegorz Biewald
Jacek Będkowski
Michał Budzikur   
Damian Cedro
Piotr Dżumak
Aleksander Łapka
Marek Suchecki
Jacek Walichnowski
Renata Wojtaszewska – Riedel

Rzecznik Dyscyplinarny:
Michał Bednarski

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny:
Małgorzata Koelner    -    Przewodnicząca
Andrzej Burzmiński
Zbigniew Burzmiński
Bogusław Dziadkiewicz
Tomasz Dziuk
Wojciech Gapiński
Jarosław Gulbinowicz
Marcin Halkiewicz
Marzena Janik
Tomasz Kucharski
Mieczysław Kunicki
Marian Kwak
Katarzyna Matraszek
Mateusz Sapała
Tomasz Szczepański
Dorota Wielgat
Marek Witecki
Mariusz Włodarczyk

Delegaci na XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych:

Michał Bednarski
Jacek Będkowski
Katarzyna Bisowska
Zbigniew Burzmiński
Tomasz Głębocki
Joanna Jędrzejowska – Prokop
Aleksander Łapka
Joanna Sachanbińska
Dariusz Sałajewski
Bartłomiej Tkacz
Joanna Wisła – Płonka

Członek Krajowej Rady:
Dariusz Sałajewski