Zarządzenie w sprawie ustalenia procedur epidemicznych COVID-19 w SR w Opolu

opublikowano: 7 lut 2022 obowiązuje do: 7 gru 2022
Wszyscy

W załączeniu przekazujemy do wiadomości i stosowania Zarządzenie Prezesa i Dyrektora SR w Opolu nr A-0212-3/22 w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących funkcjonowania Sądu Rejonowego w Opolu w związku z wystąpieniem stanu epidemii, spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 r. i obowiązuje do odwołania.

Ważniejsze zmiany:

1. Sekretariaty Wydziałów / Oddziałów / Sekcji nie przyjmują interesantów - poza wyjątkami wskazanymi w §3 ust 4. W sprawach dotyczących spraw sądowych należy kontaktować się z Biurem Obsługi Interesanta - telefonicznie lub mailem 

2. W §3 ust 4 zostały wskazane przesłanki wejścia do sądu. 

3. Zawieszono osobiste przyjmowanie interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu i Wiceprezesów Sądu Rejonowego w Opolu (§10 ust 1).

Pamiętajmy o przestrzeganiu zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka, która może uchronić przed COVID-19. 

Obecnie obserwujemy w Polsce znaczący wzrost stwierdzonych zakażeń. 

Bardzo proszę o ostrożność i stosowanie się do wciąż obowiązujących zasad i ograniczeń. 

Dbajmy o siebie i innych.

 

Dokumenty do pobrania


Inne aktualności z działu Wszyscy

Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych do dnia 12 lipca 2022 r.

27 cze 2022
Kultura Informacja Galeria

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2022 r.

27 cze 2022
Kultura Informacja Galeria

Radcowskie Spotkanie Muzyczne w Tarnowie 7 do 9 października 2022 r.

21 cze 2022
Kultura Informacja Galeria

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu- Krajowy Rejestr Zadłużonych

14 cze 2022
Kultura Informacja Galeria

Stopień alarmowy BRAVO w Sądzie Rejonowym w Opolu

16 maj 2022
Kultura Informacja Galeria

Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Opolu

5 maj 2022
Kultura Informacja Galeria

BIEGLI W PRAWIE - 40-LECIE ZAWODU RADCY PRAWNEGO NA SPORTOWO

18 lut 2022
Kultura Informacja Galeria

III sesja online programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego

23 wrz 2021
Kultura Informacja Galeria