Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu- Krajowy Rejestr Zadłużonych

opublikowano: 14 cze 2022 obowiązuje do: 31 paź 2022
Wszyscy

Informujemy, że wnoszone za pośrednictwem operatora pocztowego wnioski/pisma/dokumenty, tj. poza systemem teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych /w skrócie: KRZ/ - NIE BĘDĄ fizycznie zwracane (z uwagi na wysokie koszty przesyłek pocztowych) i pozostaną do osobistego odbioru w Biurze Podawczym tut. sądu, natomiast wnioski/pisma/dokumenty wnoszone poza systemem teleinformatycznym KRZ osobiście przez pełnomocników - NIE BĘDĄ odbierane przez pracowników Biura Podawczego tut. sądu;

Powyższe podyktowane jest nadmiernym obciążeniem pracowników sądu, wynikającym z wprowadzania do systemu wniosków przedkładanych przez profesjonalnych pełnomocników, a nadto problemami związanymi z brakiem kont ID pełnomocników w systemie KRZ, co z kolei wydłuża tok postępowania.

Ponadto zwraca się uwagę, że radca prawny/adwokat/doradca restrukturyzacyjny, z racji pełnionej funkcji zawodowego pełnomocnika, powinien posiadać zarejestrowane konto ID w systemie KRZ.

Julia Staliś Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego Oddział Administracyjny 

Sąd Rejonowy w  Opolu


Inne aktualności z działu Wszyscy

XXI Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w tenisie, Gdynia 25-28 sierpnia 2022 r.

2 sie 2022
Kultura Informacja Galeria

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu w dniu 4 lipca 2022 r. przyjęła stanowisko w sprawie wniosku grupy posłów skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego zbadania zgodności z konstytucją art. 49 ust. 1 i ust. 3 ustawy o radcach prawnych.

5 lip 2022
Kultura Informacja Galeria

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2022 r.

27 cze 2022
Kultura Informacja Galeria

Stopień alarmowy BRAVO w Sądzie Rejonowym w Opolu

16 maj 2022
Kultura Informacja Galeria

Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Opolu

5 maj 2022
Kultura Informacja Galeria

BIEGLI W PRAWIE - 40-LECIE ZAWODU RADCY PRAWNEGO NA SPORTOWO

18 lut 2022
Kultura Informacja Galeria

Zarządzenie w sprawie ustalenia procedur epidemicznych COVID-19 w SR w Opolu

7 lut 2022
Kultura Informacja Galeria

III sesja online programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego

23 wrz 2021
Kultura Informacja Galeria