"Ochrona sygnalistów - praktyczne aspekty wdrażania dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej"

opublikowano: 22 lis 2022 obowiązuje do: 7 gru 2022
Wszyscy

SZKOLENIE ONLINE

"Ochrona sygnalistów - praktyczne aspekty wdrażania dyrektywy
w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej"

6 grudnia 2022 roku (wtorek) na profesjonalnej platformie do SZKOLEŃ ONLINE

Opis i program szkolenia do pobrania na stronie www:
online.administracjapubliczna.pl/221206MCZ

Prowadzenie: mec. Magdalena Czaplińska - praktyk, radca prawny, specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony sygnalistów, prawa autorskiego i informacyjnego. W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO.

7 lipca 2022 roku pojawiła się nowa wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Projekt porządkuje siatkę pojęć, wyjaśnia niektóre wątpliwości interpretacyjne i zawiera kilka nowości.

Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy odpowiednie procedury wdrożyć musi w zasadzie cały sektor publiczny oraz firmy zatrudniające więcej niż 50 osób.

Dla tych wszystkich podmiotów oznacza to obowiązek stworzenia i wdrożenia całkowicie nowych procedur wewnętrznych określających zasady ochrony sygnalistów, powołanie nowego stanowiska w organizacji, uruchomienie kanałów wewnętrznych niezbędnych do zgłaszania naruszeń przez sygnalistę, zapewniających mu anonimowość i gwarantujących mu bezpieczeństwo przed negatywnymi konsekwencjami dokonania takiego zgłoszenia.

W trakcie szkolenia uczestnicy znajdą odpowiedzi na wiele ważnych pytań - gdzie i dla kogo powinny być dostępne procedury dotyczące sygnalistów, jak powinien wyglądać bezpieczny kanał zgłoszeń i ile kanałów zgłoszeń powinien mieć wdrożonych pracodawca, co to są działania następcze, jaką ochronę należy zapewnić sygnalistom, jak przechowywać akta spraw sygnalistów w organizacji czy też na czym polega zakaz działań odwetowych.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za poprawne wdrożenia rozwiązań prawnych dot. ochrony sygnalistów.

Szkolenie odbędzie się 6 grudnia 2022 roku (wtorek) w godz. 9.00-15.00 na profesjonalnej platformie do SZKOLEŃ ONLINE. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie zgłoszenia na e-mail: szkolenia@administracjapubliczna.pl lub numer faksu: 71 798 48 48 albo wypełnienie formularza na stronie www: online.administracjapubliczna.pl/221206MCZ.

  • Szkolenie w czasie rzeczywistym - nie jest to uprzednio nagrany materiał
  • 6 godzin wraz z przerwą - tyle ile trwa tradycyjne szkolenie
  • Możliwość zadawania pytań i dyskusji z innymi uczestnikami
  • Grupa do 25 osób - każdy będzie miał czas na zadawanie pytań
  • Niższa cena - w porównaniu do szkolenia tradycyjnego
  • Wydrukowany certyfikat - wyślemy pocztą
  • Dostępne na komputerze, tablecie i smartfonie - z dowolnego miejsca

Więcej o naszych szkoleniach zdalnych na stronie www:
online.administracjapubliczna.pl

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu online wynosi 390 zł i obejmuje koszt materiałów w formie elektronicznej oraz wydrukowany certyfikat przesyłany pocztą po szkoleniu. Przy zgłoszeniach na szkolenie nadesłanych po dniu 1 grudnia 2022 roku koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 490 zł. Liczba miejsc ograniczona jest do 25.

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia, tzn. kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zaproszeniem, które mogą Państwo pobrać z serwera w formacie PDF lub w formacie DOC. Pełne zaproszenia zawierają dokładny harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową. W razie wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 71 798 48 40.