Szkolenie ON-LINE 09.02.2023 r godzina 15:00 - 18:00

opublikowano: 17 sty 2023 obowiązuje do: 10 lut 2023
Radcowie prawni

Zapraszamy na szkolenie pt. „Radca prawny jako zastępca procesowy stron na poszczególnych etapach postępowania karnego - wybrane czynności procesowe, w tym: udział w posiedzeniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia, sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia oraz aktu oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych, obrona obligatoryjna oskarżonego, wnioski procesowe i dowodowe w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji oraz przed sądem odwoławczym - aspekty praktyczne”. Szkolenie zostanie przeprowadzone on-line przez Sędziego Sądu Okręgowego w Opolu Pana Daniela Klisia.

Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem platformy Zoom w dniu 9 lutego 2023 r. o godzinie 15:00 i będzie trwało 4 godziny dydaktyczne (3 godziny zegarowe). Za udział w szkoleniu przysługuje 8 punktów szkoleniowych.

Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem: https://oirp24.opole.pl do dnia 08.02.2023 r. w zakładce szkolenia (widoczne po zalogowaniu). Po zapisaniu się w programie na szkolenie od razu dostępny będzie załącznik zawierający link do platformy Zoom z dostępem do szkolenia.

Zachęcamy do zapisów w tej formie i służymy pomocą w razie potrzeby.


Inne aktualności z działu Radcowie prawni

Szkolenie ON-LINE 02.02.2023 r godzina 15:00 – 18:00

11 sty 2023
Szkolenia OIRP Opole