W ramach TRALIM 3 zapraszamy na Seminarium w Atenach, które odbędzie się 4 marca 2024 r. Zgłoszenia tylko do 2 lutego br.

opublikowano: 9 sty 2024 obowiązuje do: 5 mar 2024
Radcowie prawni

Do 2 lutego 2024 r. radcowie prawni mogą nadsyłać zgłoszenia do udziału w wydarzeniu w ramach projektu TRALIM 3 dotyczącego prawa migracyjnego. Seminarium odbędzie się 4 marca 2024 roku w Atenach. Aby wziąć w nich udział należy przesłać zgłoszenie zawierające list motywacyjny w języku angielskim.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres komisjazagraniczna@kirp.pl. Prosimy o załączenie listu motywującego w języku angielskim. Uwaga! Tylko takie zgłoszenia będą rozpatrywane.

Uczestnikom, którzy wezmą udział w seminariach przysługuje prawo do dodatku na podróż, który jest ustalany przez Komisję Europejską, w celu pokrycia kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca przeznaczenia i z powrotem. Podstawą do obliczenia wysokości dodatku na podróż jest odległość liniowa pomiędzy miejscem zatrudnienia a miejscem docelowym osoby podróżującej. Aby dokonać tych obliczeń, uczestnicy powinni sięgnąć po kalkulator odległości Komisji Europejskiej, który można znaleźć na stronie: https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/calculate-unit-costs-eligible-travel-costs_en. Ważne! Ceny podane na stronie KE dotyczą podróży w obie strony. 

Uczestnikom wydarzenia w Atenach będzie przysługiwać dieta pobytowa w wysokości 150 EUR x 2 dni = 300 EUR. Jest to kwota przeznaczona na nocleg, wyżywienie i transport lokalny.

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w seminariach mija 2 lutego 2024 r. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w spotkaniu jest również bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Seminaria oraz krótka wizyta studyjna są kolejnymi z cyklu wydarzeń w ramach projektu TRALIM 3 (https://elf-fae.eu/tralim/), organizowanego przez Fundację Prawników Europejskich i współfinansowanego ze środków Programu Sprawiedliwość Unii Europejskiej.


Inne aktualności z działu Radcowie prawni

Możliwości uzyskania zapomogi od Fundacji Radców Prawnych "Subsidio venire"

12 gru 2023
Kultura Informacja Galeria

Uchwała Nr 124/XI/2022 KRRP z dnia 3 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego

15 gru 2022
Kultura Informacja Galeria