Wpis na listę radców prawnych po egzaminie zawodowym

opublikowano: 13 cze 2024 obowiązuje do: 31 gru 2025
Wszyscy
Wpis na listę radców prawnych po egzaminie zawodowym

Osoby wnoszące o wpis po ukończeniu aplikacji radcowskiej i złożonym egzaminie radcowskim są zobowiązane do dołączenia do wniosku następujących dokumentów:

 1. Kartę ewidencyjną (podpisaną),
 2. Życiorysy zawierają opis kursu pracy zawodowej (podpisany) – dopuszczalne CV (podpisane),
 3. 2. Zdjęcie – zgodnie z wymaganiami przypisanymi do adresu IP (prosimy o podanie danych na stronie internetowej),
 4. Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzona datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,
 5. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcom postępowań karnych lub dyscyplinarnych,
 8. Oświadczenie zawierające informacje, czy iw jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał wcześniej wniosek o wpis na listę radców prawnych io zaangażowanych w postępowania o wpis;
 9. Oświadczenie, o którym mowa w sztuce. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach dotyczących bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed Dniem 1 sierpnia 1972 r.
 10. Odpis aktu małżeństwa lub decyzja o zmianie nazwiska (w przypadku zmiany nazwiska)

11. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z manipulacją umową z protokołem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% niższego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. . o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177), zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r. – na konto OIRP w Opolu:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu
Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Opole Nr: 03 1930 1028 2241 0249 9167 0001

Tytuł: Wpis na liście radców prawnych

 

Wniosek o wpis na listę radców prawnych Składający wniosek należy podpisać formularz – Obowiązek Informacyjny RODO

 

Osoby wnoszące o wpis w pozostaniu art. 25 ustawy o radcach prawnych, które są zobowiązane do dołączenia do wniosku następujących dokumentów:

 1. Kartę ewidencyjną (podpisaną);
 2. Życiorysy zawierają opis kursu pracy zawodowej (podpisany) – dopuszczalne CV (podpisane),
 3. 2. Zdjęcie – zgodnie z wymaganiami przypisanymi do adresu IP (prosimy o podanie danych na odwrocie);
 4. Oryginalny dyplom ukończenia studiów wyższych prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelnionego przez uczelnię lub notariusza – dotyczy osób, które wcześniej złożyły kopię dokumentu;
 5. dokument zawierający pozytywne ustalenia z punktu widzenia sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego;
 6. umowa o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres chroniony lub zaświadczeniami od pracodawców określających zakres chroniony, lub umowa cywilnoprawna wraz z oświadczeniem o złożeniu Umowa o najlepszy urząd skarbowy oraz zapłacenie podatku nieznanego z tytułu tych umów – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5;
 7. dokument zaświadczający uczestnictwo profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego- w przypadku osób o których mowa w sztuce. 25 ust. 1 pkt 1;
 8. dokument zaświadczający stopnia naukowego doktora nauk prawnych – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5;
 9. zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, że osoba ubiegająca się o członkostwo w stowarzyszeniu ubiega się o członkostwo w stowarzyszeniu, zobowiązana jest do zapewnienia ochrony prawnej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług prawnych przez adwokata lub radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. bi pkt 5 lit. B;
 10. osoby fizyczne i prawne, które zamierzają zatrudnić się w urzędach państwowych lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i pragną zapewnić swoim pracownikom wiedzę prawniczą bezpośrednio z zakresu tworzenia projektów, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. ci pkt 5 lit. C;
 11. Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzona datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku;
 12. Oświadczenie o miejscu zawarcia umowy o współpracy z administracją publiczną;
 13. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 14. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do podejmowania działań prawnych;
 15. Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcom postępowań karnych lub dyscyplinarnych;
 16. w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie o Twoim wystąpieniu w sztuce. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach dotyczących bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;
 17. Odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku zmiany)
 18. Oświadczenie zawierające informacje, czy iw jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał wcześniej wniosek o wpis na listę radców prawnych io zaangażowanych w postępowania o wpis;
 19. Opinię okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest organem administracji samorządu adwokackiego lub notarialnego;
 20. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych zgodnie z manipulacyjną umową o wpisie na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 100% najniższego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177), zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na konto OIRP w Opolu:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu
Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Opole Nr: 03 1930 1028 2241 0249 9167 0001

Tytuł: Wpis na liście radców prawnych

 

Wniosek o wpis na listę radców prawnych Składający wniosek należy podpisać formularz – Obowiązek Informacyjny RODO


Inne aktualności z działu Wszyscy

Ślubowanie radców prawnych 4 września 2024 r

12 lip 2024
Kultura Informacja Galeria

Pomoc dla Filipa

10 lip 2024
Kultura Informacja Galeria

Szanowni Państwo, w imieniu Dziekan Rady OIRP w Białymstoku Pani Joanny Kamieńskiej oraz izbowej Koleżanki zwracamy się z prośbą o wsparcie leczenia jej wnuka. Filip urodził się z krótszą nóżką- obecnie różnica wynosi 10 cm. Kosztowna operacja jest szansą na zdrowe i sprawne życie chłopczyka. Czasu pozostało niewiele- operacja planowana jest na 6-9 sierpnia 2024 r. a brakuje jeszcze 130 tys. zł. Jest nas wielu i wierzę, że damy radę. Jako izba uruchomiliśmy na ten cel specjalną skarbonkę https://www.siepomaga.pl/radcowie-filipkowi Bądźmy solidarni. Z koleżeńskim pozdrowieniami

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2024 r.

25 cze 2024
Kultura Informacja Galeria

Lista delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu XII Kadencji

20 cze 2024
Kultura Informacja Galeria

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu

5 cze 2024
Kultura Informacja Galeria

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu

17 maj 2024
Kultura Informacja Galeria

Wyszukiwarka Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt

16 kwi 2024
Kultura Informacja Galeria

mLegitymacja radcy prawnego i aplikanta radcowskiego już dostępna

15 mar 2024
Kultura Informacja Galeria

Przekaż proszę 1,5 % podatku za 2023 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire

10 sty 2024
Kultura Informacja Galeria