Komisja ds. Sportu i rekreacji

Zakres działania: inicjowanie i organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych, promowanie zasad fair play we współuczestnictwie i rywalizacji sportowej promowanie sportu i rekreacji jako sposobu spędzania wolnego czasu, integracji i realizacji własnych pasji.
 
  1. Pasieka Łukasz - Przewodniczący
  2. Biewald Grzegorz - Zastępca Przewodniczącego
  3. Karyś Radosław
  4. Kołodziejczyk Błażej
  5. Kraciński Oskar
  6. Kuczyński Łukasz
  7. Olesiak Piotr
  8. Skrzydeł Dominik
  9. Witecka Joanna
  10. Wrzos Maciej

Strona komisji sportu: http://oirp-sport.pl