Organy, Funkcje i Zespoły

Organy i Funkcje Okręgowej Izby Radców Prawnych XI kadencji
 
Dziekan Rady - Katarzyna Bisowska

 

Prezydium Rady

Będkowski Jacek - Wicedziekan

Konofalska Jolanta - Wicedziekan

Cedro Damian - Sekretarz

 

Ostojska Renata - Skarbnik

Kos -Pęczek Agnieszka - Członek

Kosiarz-Szewczykowska Maria - Członek

Członkowie Rady
 1. Biewald Grzegorz
 2. Budzikur Michał
 3. Ciecierski Michał
 4. Głębocki Tomasz
 5. Pełka Nina
 6. Sachanbińska Joanna
 7. Witecki Marek
 8. Włodarczyk Mariusz
 9. Wojtaszewska-Riedel Renata
Rzecznik Dyscyplinarny

Tyła Krzysztof

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
 1. Borkowska Kamila
 2. Bujnowski Krzysztof
 3. Dziadkiewicz Bogusław
 4. Hanusiak Rafał
 5. Mojsiejew-Aleksandroff Alicja
 6. Nocuń Mariusz
 7. Szczepanik Marek

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

 1. Burzmiński Andrzej - Przewodniczący
 2. Janik Marzena - Wiceprzewodnicząca
 3. Burzmiński Zbigniew
 4. Ciszak Agata
 5. Czerw-Ułamek Patrycja
 6. Dragan Tomasz
 7. Gulbinowicz Jarosław
 8. Halkiewicz Marcin
 9. Kowalewski Krzysztof
 10. Kucharski Tomasz
 11. Matraszek Katarzyna
 12. Nowacki Marek
 13. Pasieka Łukasz
 14. Sapała Mateusz
 15. Szczepański Tomasz
 16. Walaszczyk Radosław
 17. Walichnowska Renata
 18. Wielgat Dorota
Okręgowa Komisja Rewizyjna
 1. Zalewska Bożenna - Przewodnicząca
 2. Świąć Tomasz - Wiceprzewodniczący
 3. Gierłach Aneta
 4. Malina Grażyna
 5. Witecka Joanna
Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych
 1. Będkowski Jacek
 2. Bisowska Katarzyna
 3. Burzmiński Zbigniew
 4. Cedro Damian
 5. Konofalska Jolanta
 6. Kos-Pęczek Agnieszka
 7. Tkacz Bartłomiej
 8. Walaszczyk Radosław
 9. Wisła-Płonka Joanna
 10. Witecki Marek
Członek Krajowej Rady Radców Prawnych:
Tkacz Bartłomiej
 
Okręgowy Zespół Wizytatorów
 1. Kosiarz-Szewczykowska Maria - Przewodnicząca
 2. Sobolewska Danuta - Zastępca Przewodniczącej
 3. Bieluszewska Barbara
 4. Biewald Grzegorz
 5. Budzikur Michał
 6. Gaida Piotr
 7. Jończyk Aneta
 8. Kwak Marian
 9. Mietelska Jolanta
 10. Pazdan Wiesław
 11. Sachanbińska Joanna
 12. Sklorz Gabriela
 13. Walichnowska Renata
 14. Witkowska-Okos Elżbieta
 15. Wojtaszewska Riedel Renata
 16. Pawełczyk Andrzej