Zasięg terytorialny

Zakres terytorialny działania OIRP w Opolu obejmuje następujące powiaty i miasta na prawach powiatu:

Rejon Opole obejmuje powiaty i miasta na prawach powiatu: opolski, Opole, nyski, prudnicki, brzeski, kluczborski, namysłowski, oleski, strzelecki, (Strzelce-Opolskie), kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki i głubczycki.

Rejon Częstochowa obejmuje powiaty i miasta na prawach powiatu: częstochowski, Częstochowa, lubliniecki, kłobucki, myszkowski i pajęczański.