OC Radcy Prawnego

Certyfikat potwierdzający ubezpieczenie OC dla radcy prawnego na rok 2023 dostępny online

W dniu 21 grudnia 2022 roku pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA TU S.A. przy udziale brokera ubezpieczeniowego Willis Towers Watson Sp. z o.o. została zawarta nowa Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026.

W skład umowy wchodzi m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

Każdy radca prawny wykonujący zawód może samodzielnie pobrać certyfikat OC 24/7 po zalogowaniu na stronie www.e-kirp.pl. Po przejściu do zakładki UBEZPIECZENIE można wygodnie pobrać dokument.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z brokerem ubezpieczeniowym Krajowej Izby Radców Prawnych WTW pod adresem: radcaprawny@willistowerswatson.com.

Pełna treść aktualnej Umowy Generalnej dostępna jest już na platformie www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.

Program ubezpieczeń dla radców prawnych dostępny jest pod linkiem: https://kirp.pl/program-ubezpieczen-dla-radcow-prawnych-2020/.

 

Szanowni Państwo,

  1. Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą domeny WTW nastąpiła również zmiana naszych adresów mailowych. Prosimy o zaktualizowanie adresów kontaktowych zgodnie z poniższym:

- w sprawach związanych z obsługą ubezpieczeń prosimy o kontakt na adres: radcaprawny@wtwco.com

- w sprawach związanych ze szkodami prosimy o kontakt na adres: szkody.radcaprawny@wtwco.com

Jesteśmy przekonani, że nowy, krótszy adres do korespondencji ułatwi współpracę.

  1. Zwracamy również uwagę, że Poszkodowani występujący z roszczeniami wobec radcy prawnego winni zgłaszać szkody bezpośrednio do Ubezpieczycieli. W sytuacji, jeśli błąd radcy prawnego skutkujący szkodą miał miejsce przed 2020 r., szkodę należy zgłosić do PZU na adres e-mail: kontakt@pzu.pl.
  2. Jeśli błąd r.pr. skutkujący szkodą miał miejsce po 01.01.2020 r., szkodę należy zgłosić do UNIQA na dres e-mail: Szkody.Korporacyjne@uniqa.pl
  3. Przypominamy również o dedykowanej osobie do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z ubezpieczeniami radców prawnych:

Dominika Grochowska

T +48 722 201 223

M dominika.grochowska@wtwco.com