Komisja ds. Seniorów

Zakres działania: aktywizacja i integracja radców prawnych, organizowanie przedsięwzięć kulturalno – artystycznych oraz turystycznych wzbogacających wiedzę o regionie, Polsce i Europie, promowanie aktywnego spędzania czasu, pielęgnowanie tradycji wykonywania zawodu radcy prawnego oraz międzypokoleniowa wymiana doświadczeń

  1. Sobolewska Danuta - Przewodnicząca
  2. Pawelska-Skorupska Maria - Zastępca Przewodniczącej
  3. Boguszewska Elżbieta
  4. Gruszczyński Jerzy
  5. Jabłoński Janusz
  6. Klepacz Elżbieta
  7. Sawczuk-Paluch Maria
  8. Sozańska Krystyna
  9. Waszczuk Elżbieta