Komisja ds. Aplikacji Radcowskiej

Zakres działania: komisja jest organem doradczym Rady opracowującym oraz

opiniującym sprawy związane z organizacją i przebiegiem aplikacji wnoszone pod obrady Rady oraz do decyzji Dziekana.

 1. Cedro Damian - Przewodniczący
 2. Głębocki Tomasz - Zastępca Przewodniczącego
 3. Bieluszewska Barbara
 4. Bisowska Katarzyna
 5. Budzikur Michał
 6. Ciecierski Michał
 7. Dziadkiewicz Bogusław
 8. Jończyk Aneta
 9. Konofalska Jolanta
 10. Kos-Pęczek Agnieszka
 11. Mojsiejew-Aleksandroff Alicja
 12. Muskała Halina
 13. Sachanbińska Joanna
 14. Tyła Krzysztof
 15. Witkowska-Okos Elżbieta
 16. Włodarczyk Mariusz