Komisja ds. Praw Człowieka

Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował raport z 11 stycznia 2021r. dotyczący zatrzymań i działań Policji wobec osób uczestniczących w protestach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020r. sygn. akt K 1/20 w sprawie aborcji.
Eksperci Biura Rzecznika Praw Obywatelskich od 23 października do 14 grudnia 2020 r. rozmawiali z zatrzymanymi po demonstracjach kobiet w pomieszczeniach policyjnych.
Eksperci ci należą do zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Ich zadaniem jest przeciwdziałania okrutnemu traktowaniu i torturom, a działają na mocy protokołu dodatkowego do Konwencji ONZ  w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r. Pełny raport w formacie pdf. jest dostępny na samym dole strony Biura RPO pod wskazany niżej linkiem. 
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/Policja-zatrzymania-demonstracje-strajk-kobiet-raport-KMPT

z poważaniem
r.pr. Marcin Pachota
Zastępca Przewodniczącego
Komisji ds. Praw Człowieka OIRP Opole


Zakres działania: promowanie poszanowania praw człowieka oraz podstawowych
wolności; reagowanie na pojawiające się naruszenia praw człowieka, organizowanie kampanii medialnych w celu upubliczniania przykładów łamania praw i wolności oraz przygotowywanie projektów stanowisk organów samorządu dotyczących naruszania tych praw; popularyzacja wiedzy o efektywnej ochronie praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, monitorowanie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz monitorowanie stanu wykonywania jego wyroków i decyzji.
 
  1. Maksymowicz-Szczepańska Joanna - Przewodnicząca
  2. Pachota Marcin - Zastępca Przewodniczącej
  3. Bisowska Katarzyna
  4. Budzikur Michał
  5. Bukowski Krzysztof
  6. Muskała Halina
  7. Potaczało Aleksandra
  8. Tkacz Bartłomiej
  9. Witkowska-Okos Elżbieta
  10. Wojtaszewska-Riedel Renata