Komisja ds. Nowych Technologii

Zakres działania: podejmowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego radców

prawnych w zakresie korzystania z technologii informatycznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, propagowanie korzystanie z narzędzi informatycznych w pracy zawodowej radców, inicjowanie tworzenia i rozwoju narzędzi informatycznych niezbędnych w pracy zawodowej, organizowanie szkoleń, kursów oraz platform wymiany doświadczeń w zakresie korzystania z technologii informatycznych.
 
 1. Grądys Rafał - Przewodniczący
 2. Myszka Kamil - Zastępca Przewodniczącego
 3. Giermak Maciej
 4. Gołombek Damian
 5. Hetlof-Rydzyński Igor
 6. Kaczkowska Magdalena
 7. Kos-Pęczek Agnieszka
 8. Kubalska Bożena
 9. Loose Kamil
 10. Mikołajczyk Katarzyna
 11. Pasieka Łukasz
 12. Paś-Myszka Malwina
 13. Polifke Renata